Lage Gjevre AS | Synshagen Næringspark | 2975 Vang i Valdres | t: 613 68 806 | m: 911 01 928

Velkommen til Lage Gjevre AS

Lage Gjevre byrja sitt føretak i 1960. I 1964 hadde han to mann i arbeide i tillegg til seg sjølv. Frå 1964 til 1998 varierte talet på tilsette frå 2 til 9. I 1998 vart føretaket omorganisert til eit aksjeselskap. I dag sysselset selskapet 6 tilsette og omset for omlag 10 millionar kroner. Me har bygd verkstad og kontor i Synshagen næringspark, der me er med som ein av sju aksjonærar.