Lage Gjevre AS | Synshagen Næringspark | 2975 Vang i Valdres | t: 613 68 806 | m: 911 01 928

Maskinpark

For å få jobben utført har me ein moderne maskinpark:

  • 5 stk. gravarar i storleiken 2-24 tonn, med naudsynt ekstrautstyr
  • Borrigg
  • Lastebil
  • Hjullastar
  • Dumper
  • Vals og anna komprimeringsutstyr
  • Bini damptiner
  • Traktor med dumperhenger
  • Flishugger
  • Lensepumper, aggregat, motorsager mm