Lage Gjevre AS | Synshagen Næringspark | 2975 Vang i Valdres | t: 613 68 806 | m: 911 01 928

Om Lage Gjevre AS

Kva kan me gjera:
Føretaket har sentral godkjenning.

Følgjande er saksa frå linken:
http://sgpub.dibk.no/?CurrentState=0%400%401&CurrentWork=Sgikt%400_879709822&CurrentDataFilters@10=0%3D%091%3D%092%3D%093%3Dlage+gjevre%094%3D&CurrentPageN@10=0

Foretaket er godkjent innenfor følgende 2 godkjenningsområder :

  • Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2

 Me utfører alt innanfor grunn og terrengarbeid.  Nokre døme på arbeide me utfører.

  • tomting
  • boring og sprenging
  • transport og levering av masse (grus, pukk, kult, matjord etc)
  • legging av vatn og kloakk i grunn, samt infiltrasjonsanlegg.
  • Tining av frosne vannledninger, stikkrenner og kloakkledninger
  • Rydding av tomter, skog og trefelling. Med flishugger viss ønskelig.
  • Problemløsing…

Lage Gjevre byrja sitt føretak i 1960. I 1964 hadde han to mann i arbeide i tillegg til seg sjølv. Frå 1964 til 1998 varierte talet på tilsette frå 2 til 9. I 1998 vart føretaket omorganisert til eit aksjeselskap. I dag sysselset selskapet 6 tilsette og omset for omlag 10 millionar kroner.

Me har bygd verkstad og kontor i Synshagen næringspark, der me er med som ein av sju aksjonærar.

————-

LogoGjevreMaskinSmallLage Gjevre AS
Synshagen Næringspark
2975 VANG I VALDRES

Telefon: 613 68 806
Mobil: 911 01 928
E-post: post@lagegjevre.no

Org.nr: 879 709 822